TOETUSED

TOETUSED

Toetus KIKist ressursitõhususe investeeringuks

AS Tartu Mill sai KIKist keskkonnaprogrammi ringmajanduse valdkondlikust programmist (keskkonnakorralduse alamprogramm) toetust summas 496 138,51 eurot, mille abil viiakse perioodil juuli 2020 kuni september 2021 ellu projekt „Tartu Mill AS ressursitõhususe investeering kamatootmise üksusesse“.

Projekti eesmärgiks on rajada Tartu kinnistu tootmishoonesse uus tooraine röstimis- ja jahvatamise tootmisliin (vahetades välja Pärnu üksuses asuva amortiseerunud liini), mis panustab ressursside efektiivsemasse kasutamisse, vähendab energiakulu toodanguühiku kohta, transpordikütuse kasutust, kulu remondimaterjalidele ja remonttöödele. Projekti tulemusena kasvab ressursitootlikkus 10,0%, ressursikasutus 12,6% ning kuluefektiivsuseks kujuneb 4,0.

Контакты

Tartu Mill AS
Väike kaar 33, Tartu 50406, Eesti
Телефон: +372 7 428 807
Факс: +372 7 425 695
Э-почта: info@tartumill.ee

Следите за нами в социальных сетях