TOETUSED

TOETUSED

 

 

Toetus KIKist energia- ja ressursiauditi läbiviimiseks

 

AS Tartu Mill sai 2018.aastal meetme „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus” tegevuse „Energia- ja ressursiauditite läbiviimine” raames toetust summas 7 460 eurot, mille abil viiakse perioodil 07.02.2018 kuni 15.08.2018 ellu projekt “Tartu Mill AS detailne energia- ja ressursiaudit”.

AS Tartu Mill viib projekti raames läbi Puhja viljakuivati ja Pärnu kamaveski üksuste tootmisprotsesside detailse energia- ja ressursiauditi. Projekti eesmärgiks on tõsta ettevõtte teadlikkust oma ressursikasutusest ning tuvastada meetmed ressursikasutuse tõhusamaks muutmiseks. Projekti tulemusena valmib detailse auditi lõpparuanne, mis sisaldab ka ülevaatliku auditi mahus vajalikku informatsiooni.

Contact

Tartu Mill AS
Väike kaar 33, Tartu 50406, Eesti
Telephone +372 7 428 807
Fax +372 7 425 695
E-mail: info@tartumill.ee

Follow