TOETUSED

TOETUSED

Toetus KIKist ressursitõhususe investeeringuks

AS Tartu Mill sai KIKist meetme „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus” tegevuse „Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnoloogiasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine” raames toetust summas 246 545,82 eurot, mille abil viiakse perioodil 01.10.2018-30.09.2019 ellu projekt „Tartu Mill AS Puhja kuivatikompleksi investeering“.

Projekti eesmärgiks on suurendada Tartu Mill AS Puhja tootmisüksuse tootmisprotsessi ressursitõhusust soojus- ja elektrienergia efektiivsema kasutamisega läbi kompleksinvesteeringu teostamise. Investeeringu tulemusena rajatakse vana kuivatuskompleksi territooriumile täielikult uus kuivatuskompleks, mis võtab kasutusele kaasaegseid seadmeid ja mahuteid, tootmisautomaatikat ja infotehnoloogilisi lahendusi. Investeeringu tulemusena väheneb ühiku vilja kuivatamiseks kuluva energia kogus 31%. Investeerimisprojektiga kaasnev ressursikasutuse paranemine on 5,7% ja ressursitootlikkuse kasv 27,2%.

Kontakt

Tartu Mill AS
Väike kaar 33, Tartu 50406, Eesti
Telefon +372 7 428 807
Faks +372 7 425 695
E-post: info@tartumill.ee

Jälgi meid sotsiaalmeedias