MILLINE SEIKLUS!
Osta Tartu Milli kama, registreeri ostutšekk ja võid koos kaaslasega saada võimaluse osaleda Antarktika ekspeditsioonis.

AUHIND

Loosimise võitja saab osaleda kaaslasega Bellingshauseni ekspeditsioonil Antarktikasse, Kanaari saarte etapil, kestusega ~8 päeva. Auhind sisaldab edasi-tagasi lennupileteid Kanaaridele ning transfeere laeva ja lennujaama vahel. Purjekal ootab võitjat AI pakett ehk kõik söögid ja joogid laevas on hinna sees. Seikluse orienteeruv aeg on oktoobri esimene pool.

Laeval on korraga maksimaalselt 12 inimest - 3 professionaalset meeskonnaliiget ja 9 reisijat. Etapil seilab purjekas Kanaari saarestikus ja peatub eri sadamates.

Paketis ei sisaldu sissepääsupiletid maal olevate vaatamisväärsuste juurde, need tuleb soovi korral ise tasuda. Reis ei sobi alaealistele ega liikumispuudega inimestele.

Kui võitja ei soovi reisil osaleda ehk kingitust välja võtta, siis on võimalik see asendada 3000 € väärtuses Go Traveli kinkekaardiga.

AUHIND

VÕITJA

Peaauhunna võitja on Heddi Tammoja

Täname kõiki osalejaid ja soovime võitjatle palju õnne!


KAMPAANIA TINGIMUSED

ÜLDTINGIMUSED

Ajavahemikul 11.06–31.07.19 toimuvat kampaaniat “Milline seiklus!" korraldab Tartu Mill AS (edaspidi Korraldaja), registrikoodiga 10666674, asukohaga Väike kaar 33, Tartu 50406, Eesti.

Tingimustega kehtestatakse kampaania reeglid. Korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ja kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigis kehtivate seaduste järgi.

Kampaanias ei ole lubatud osaleda Imagine AD OÜ, Tartu Mill ASi ning kampaania läbiviimisega seotud muude firmade töötajatel ning nende pereliikmetel.

KAMPAANIAS OSALEMINE JA AUHINNAD

Kampaanias osalemiseks tuleb Tartu Milli kama ostnutel registreerida ostutšeki number kampaanialehel tartumill.ee/kama

Kõikide ostutšeki registreerinute vahel loositakse 05.08.19 välja 10päevane reis kahele Kanaari saarestikust Antarktikasse teel oleval purjekal „Admiral Bellingshausen“! Reis toimub oktoobris 2019.

Auhind loositakse välja kõigi registreerunute vahel. Loosimiseks kasutatakse digitaalset algoritmi, mis valib võitjad välja juhuslikult.

Võitjatele auhindade üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub korraldaja Eesti Vabariigi seadustes sätestatud korras ja tähtaegadel.

Kampaania auhindu ei asendata teist liiki auhindadega ega maksta välja rahas.

Korraldajal on õigus nõuda ostutšeki esitamist ning kontrollida kõikide saadetud tšekinumbrite ehtsust. Auhinda ei väljastata, kui puudub ostutšekk või kui see on omandatud ebaausal teel. Auhinda ei väljastata ka siis, kui tšeki numbrit on võltsitud või moonutatud.

Korraldaja jätab omale õiguse muuta kampaania reegleid ning anda välja lisaauhindu.

OSALEMISÕIGUS

Auhind loositakse välja nende vahel, kes on kampaania jooksul ehk 11.06–31.07.19 ostnud kauplusest Tartu Milli kama, säilitanud ostutšeki ja sisestanud tšeki numbri kampaanialehel.

Kampaanias osalemiseks vajaliku teabe esitamise viimane kuupäev on 31.07.19.

Kampaanias osaleja kinnitab Korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust, vastavust korraldaja kehtestatud reeglitele, soovi osaleda kampaanias ja nõustumist kõigi korraldaja kehtestatud kampaaniatingimustega. Alaealise osaleja puhul loetakse osalemine kinnitatuks, kui osalejal on olemas seadusliku esindaja või eestkostja nõusolek kampaanias osalemiseks ning see isik kinnitab kampaania reeglitega tutvumist ning nendega nõustumist.

KAMPAANIAS OSALEVAD JÄRGMISED TOOTED:
Kama
Rukkikama

VÕITJAD

Võitja nimi avalikustatakse Tartu Milli kampaanialehel ja Tartu Milli sotsiaalmeediakanalites. Võitjaga võetakse ühendust sisestatud kontaktandmete kaudu ning lepitakse kokku auhinna üleandmises.

NB! Ostutšekk tuleb võidu tõestamiseks alles hoida.

ISIKUANDMETE KAITSE

Kampaanias osaleja annab Korraldajale nõusoleku kampaania läbiviimise eesmärgil kasutada ja edastada Imagine AD OÜ-le töötlemiseks oma isikuandmeid, sh kampaania võitja nime avaldamiseks Tartu Milli kampaanialehel ja Tartu Milli sotsiaalmeediakanalites, samuti oma isikuandmete säilitamiseks kuue kuu jooksul pärast kampaania lõppu võimalike vaidluste lahendamiseks.

Kampaanias osaleja poolt edastatud isikuandmeid ei kasutata muul eesmärgil, kui käesolevates tingimustes on välja toodud.

LISATEAVE

Kampaania kohta saab lisateavet küsida ja tekkinud pretensioone esitada e-posti aadressil tartumill@imagine.ee. Pretensioonidele vastame 30 kalendripäeva jooksul ja pretensioone saab esitada kuni 31.08.19.

Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või auhinnad võitjatele üle andmata, teatades sellest kohe meedia vahendusel.

Korraldajal on õigus jätta auhind välja andmata, kui võitjaga ei ole võimalik ühendust saada 5 (viie) tööpäeva jooksul pärast loosimist või kui võitja ei pöördu auhinna võitmise fikseerimiseks korraldaja poole e-posti aadressil tartumill@imagine.ee hiljemalt 10.08.19.